Auteur: admin

Welkom

Audioworkx, gesticht in 1991, is gebouwd op de talenten van onze medewerkers en een netwerk aan vakexperts. Wij innoveren door het versmelten van kunst, design en engineering. We helpen organisaties bij het stellen van de juiste vragen en bieden daarna onverwachte, maar krachtige akoestische oplossingen. Met een passie voor het uitvinden van de toekomst van […]

Welcome

Founded in 1991, Audioworkx Acoustics draws on the talents of our employees and a network of subject matter experts to innovate by melding art, design, science, and engineering. We help organizations ask the right questions and then provide unexpected, yet powerful acoustic solutions. With a passion for inventing the future of acoustics, we bring together […]